PROJEKT

Woodpoint Information 2012 - 2014

Projektet Woodpoint Informations huvudsakliga tyngdpunkter kommer att ligga på fyra delområden under den kommande tvåårsperioden:

  • Sprida information och skapa kontakter mellan företagen genom informationsbrev, aktiviteter, mässor, hemsidan www.woodpoint.fi etc.
  • Sprida information och ge rådgivning om byggproduktdirektivet som träder i kraft i juli 2013.
  • Bidra till ökad medvetenhet om alternativa energikällor såsom ved, pellets och flis för uppvärmning av egnahemshus.
  • Ökad kompetens inom behovsrelaterade områden såsom teknik, försäljning, kundhantering, marknadsföring etc.


Projektet finansieras av ELY-centralen samt Woodpoints medlemsföretag.

 
SAMARBETANDE PROJEKT

 

Klustret för skog och trä
Projektets uppgift är understöda landskapets skogsbruk, träförädling och energiproduktion. Genom att identifiera utvecklingsbehov, ordna utbildningsdagar för skogs- och träbranschen och dela ut information, arbetar klustret för att skapa underlag för ett konkurrenskraftigt skogsbruk och förädlingsverksamhet.

>> TILL PROJEKTETS INFOSIDA

 

Trähusindustrin och hållbart byggande
Trähustillverkarna och deras viktigaste leverantörer står i fokus för åtgärderna och har gemensamt samlas för att utveckla den österbottniska trähusindustrin som helhet samt de enskilda företagens konkurrenskraft.

>> TILL PROJEKTETS INFOSIDA

 

 

FaLang translation system by Faboba