KAITAJÄRVI TIMMERHUS
NORRA TERJÄRVVÄGEN 30
68700 TERJÄRV
FINNÄS GÅRD
VÄSTERBYVÄGEN 264
68560 EUGMO
HÄGERS SÅG & BYGG
HARALDSRUNDAN 29
66900 NYKARLEBY
WEEKEND HOUSE FINLAND
NORRVÄGEN 200
66240 PETALAX
HOLMÄNGS TRÄVARUHANDEL AB OY
FORSBYVÄGEN 344
68920 FORSBY
VÖRÅ NORRTIMBER
STAFFASBACKVÄGEN 52
66600 VÖRÅ
BRÄNNKÄRR OLE
BRÄNNKÄRRSTIGEN 27
68410 NEDERVETIL
PURMO HIRSI-TIMBER
STENBRÄNNVÄGEN 47
68930 PURMO
VILLMAN TOM
KEVASVÄGEN 8
68970 ÖVERPURMO
LUOMAN PUUTUOTE OY
LAPUANTIE 626
61450 KYLÄNPÄÄ